minnieblue

minnieblue

Response Rate Icon非常大迴響
驗證方法-使用
加入 2017年3月
Hong Kong

評價

 142 0 2
carriebutton
賣家

carriebutton Don ' t play me. I took it out one time. You cancelled the appointment. Excusing that someone was in the hospital. You changed the day again and again. You expected me to carry the thing with me all the time and chose a place to meet where was far away from my working place. Do u think that i promised you because of that 50 dollar? No time to deal with this kind of person.

上星期約咗佢,我忽然有事,我已盡能力在該天的早上7點半通知取消交收,我見自己冇聲冇氣,我在星期一再約佢星期四交收,佢説事隔太耐,應該可以,我後來知道星期二都可以,我問可否改星期二,佢星期三才覆我,0k,什麼都吾改,在星期三已覆,就用回星期四交收,到了星期四又忽然問我是否星期四交收,件貨品吾知在家定在公司,限我在十分鐘內覆,不知我理解能力低,還是我好心,我咪答佢明天啦,就說我言而冇信,事情就是咁了,還有交收地點,是賣家之前自己提出的,我係沒有要求過相就

minnieblue
donate_for_catsss
賣家

donate_for_catsss Good buyer~ thank you!!

jjjtoo
賣家

jjjtoo 值得推薦嘅好買家! 好準時! 交易好愉快! Thank you!

拎多啲金幣
買多啲慳多啲!
當你購買以上產品時,你已接受我哋嘅服務條款