Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

Yo Minions

@minminions

5.0

(177)

Hong Kong   ∙   Joined 3y 3m

Verified

Very Responsive

可郵寄,郵費買家自付/順豐到付 全日北角站面交 放工時間其他再議 請勿棄單!!所有野可以叫我影清楚 自己判斷真假咩版 先約交收 因為係咪咩日版台版港版我唔識分 約左出黎唔好突然話唔要哂大家時間 突然現場棄單要俾$20車錢🙏🏻 你態度=我態度 麻煩有番基本既禮貌