Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

Megbb Tong

@megmegbaby

5.0

(373)

Hong Kong   ∙   Joined 3y 6m

Verified

Very Responsive

本人不是代購 不是直銷 、不是水貨 只是買得太多用唔哂 所以放出黎賣! 不接受儀價 貨品我已賣得好平 有D貨品半買半送 有興趣就出價🤗 我平時要湊小朋友好少出街 貨品會平郵/sf 優先 面交要互就時間地點 🙏🏻 買家👀清楚價錢/相片實物合適先比錢!大家賣買最緊要開心🤗