Sell
Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

Tung Tung Lam

@lucky_dog

5.0

(83)

Hong Kong   ∙   Joined 3y 9m

Verified

Very Responsive

家裏有較多護膚品同化妝品,因為喜歡購買同有D抽獎中, 多到用唔晒又怕過期,所以平售! 另外有售Asana保健產品,因為VIP向Asana大量購買係會比萬寧買便d,有部份自己同家人吃!所以全部有單據。

Listings