Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

@littlelovelythings

5.0

(81)

Hong Kong   ∙   Joined 2y 11m

Verified

Very Responsive

📸FujiFilm instax mini 即影即有相紙 💋Mask/Sample 面膜/試用裝 💰Coupon 現金券 📱手機配件 🌎購自世界各地既手信 🛍衫褲鞋 🧸毛公仔 -------------------------------- 🤗所有貨物,不設退換 🗣面交地點,可議 💰只有confirm哂$ 面交日期 時間 地點/已過數,才會Hold起貨品 🌷希望你會係呢度搵到你想要既野啦! 有咩問題,歡迎PM發問,謝謝。🌹

Listings