Sell
Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

@laiszehang

5.0

(49)

Hong Kong   ∙   Joined 1y 3m

Verified

Very Responsive

清屋平賣 類型較多 有興趣往下看 因凑住小朋友 朗屏或西鐵綫面交 時間再商量 可平郵 順豐 或順便櫃 郵費自付 有興趣者可出價 接受出價將為其保留 有興趣請pm

Listings