Sell
Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

l lol

@kyyy000

4.5

(15)

Hong Kong   ∙   Joined 1y 5m

Verified

Mostly Responsive

大家請不要理會hhdus666一開始我就跟他說訂金是沒有得退的你買東西可以退訂金嗎佢依家唔要又想攞返啲訂金 你覺得有可能嗎 仲話有圖有真相根本就係想畀人知道自己係冇腦㗎 佢根本就係想玩嘢唔係想買車㗎希望唔好同佢買車或者賣東西給他仲話報警警察我諗都唔會理佢啦中學生真係冇腦' 又恐嚇我話你再唔退錢畀我我就報警到時你就死得啦 我就同佢講 你咁恐嚇我係唔係要報警?

Listings