kuen2018

Ping Kuen

@kuen2018
Response Rate Icon非常大迴響
驗證方法-使用
加入 2018年4月
Hong Kong

評價

 4 0 0
007shop
賣家

007shop 值得推薦嘅好買家! 好準時! 回覆好迅速。 交易好愉快!

septem0306
賣家

septem0306 值得推薦嘅好買家! 交易好愉快!

ecprofit
賣家

ecprofit 很爽快的買家,nice to trade with you again

拎多啲金幣
買多啲慳多啲!
當你購買以上產品時,你已接受我哋嘅服務條款