Sell
Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

@kevinqred

4.9

(13)

Hong Kong   ∙   Joined 2y 5m

Verified

Very Responsive

所有不合理出價及無意義問題絕不作回覆 全部產品皆為100%正品正貨,某些產品怕無盒無包裝就覺得或懷疑係假嘅可以繞道唔好買,唔駛浪費大家時間

Listings