Sell
Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

@joanna_ck

5.0

(127)

Hong Kong   ∙   Joined 2y 7m

Verified

Not Responsive

大部份東東都係全新或已打開包裝但未用過 有些東東標示為$0都可自由出價或交換 面交的話:星期二至五18:10上環站; 屯門站時間再議 郵寄:買家自付及需承擔風險 如有興趣,價錢可小議 唔同負評多過3個的人交收 如多於一人出價,以出價最先者為準

Listings