Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

@jimlai1974

5.0

(48)

Hong Kong   ∙   Joined 3y 20d

Verified

Very Responsive

書你又話換。換你又要就。 就你又太遠。遠你又話寄。 寄你又麻煩。煩你又要計。 計你又怕蝕。蝕你又唔抵。 抵你又話算。算你又要寸。 寸你又無忿。忿你又唔順。 順你又要寫。寫我又回你。

Listings