Sell
Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

@jennyhonhkhk

5.0

(2)

Hong Kong   ∙   Joined 2y 4m

Verified

Very Responsive

面交時間如下,全部地鐵站交收,閘內或閘外都可以: 如下列時間夾唔到,恕無法面交,要改為郵寄。 星期一至四 12:00-18:10九龍灣A出口 18:10-19:00九龍灣至油麻地沿線 20:00-22:00油麻地C出口 星期五 12:00-18:10九龍灣A出口 18:10-19:00九龍灣至灣仔沿線 20:00-22:00灣仔D出口 星期六 12:00-14:45灣仔D出口 20:00-22:00灣仔D出口 星期日 13:30-22:00灣仔D出口

Listings