Sell
Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

Jenny Chan

@jennychan0527

5.0

(13)

Hong Kong   ∙   Joined 2y 9m

Verified

Not Responsive

👜本人不賣假嘢..全部原裝正貨.. 🎒不設袋換款..可陪驗貨才購買.. 👛不要再講太離譜嘅價錢.. 💍講明驗貨先再買..不要再問真假.. 🧣信不過真假的話不要浪費我時間.. 👝全部貨品已經列明附帶物品..

Listings