jc1234ropxnn

jc1234ropxnn

Response Rate IconVery responsive
Verified with
Joined Nov 2018
Hong Kong
2.3
3 Reviews
unlimited._
Buyer

unlimited._ 呃人嘅 只檢舉買家 加報警 我已經聯絡其他受害人 你的地址是假的 哈哈 警察已經開 file 很快東張西望見 死變態

2 months ago
1.0
sneakerboyinhk
Seller

sneakerboyinhk 未見過一個買家可以咁爽快!👍🏽好有信用🌈有誠意嘅買家😃

2 months ago
5.0
sneakerboyinhk
Seller

sneakerboyinhk 欺騙,同原本交方式嗰對鞋係唔同,千祈唔好信佢,加上佢交易完之後就唔會回覆人哋嘅訊息,有足夠證據可以交俾警方

2 months ago
1.0

All Displayed