Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

@jaguar3380

5.0

(289)

Hong Kong   ∙   Joined 4y 1m

Verified

10蚊産品冇幾多,有買快手啦! 產品平到你唔信,乾淨企理! 過得自己先出售,將好野和大家分享😉 因工作繁忙未能提供面交,只寄順豐到付。( 順豐站收費4件內薄衫約$15)👍 👼👼環保為上,請勿介意😜 切勿出價後棄單!自重😔

Listings