Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

Usagi Pisuke

@hk001business

5.0

(222)

Hong Kong   ∙   Joined 3y 23d

Verified

Mostly Responsive

小店主要售價化妝品~護膚品~模型 保証正貨🏆🏆🏆 請注意 我一定係要confirm左交收時間先會accept 出價 所以一日未accept 都唔會留貨 除非有特別安求 令你買得開心~用得放心 郵寄貨品 買家自行承擔風險 我唔係賣垃圾~全部野都品質保証 一假陪百!!!!! 所有過數後棄單 不設退款🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♂️ 面交 MTR荃灣全綫 或 MTR九龍塘站交收 歡迎銀行過數 HSBC/中銀

Listings