Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

Hiss Nomae Bs卡專賣店

@hissw

5.0

(12)

Hong Kong   ∙   Joined 3y 9m

Verified

Very Responsive

大家好我係hiss,我平時會放啲想放出去既卡喺呢度,有興趣記得買啦 網上回應時間為10:00am~10:30pm 其餘時間可先留言 待店主明天回覆 有興趣可以直接聯絡我~ 祝閣下購物愉快~ 注意事項 卡牌並非完美品,購買前請注意 可能存在花,白邊或小曲等情況 完美主義者不建議購買 售出後不設退換 本店為小本經營 朗屏西鐵站交收 或加錢平郵(滿100可包平郵 禁止交收時講價,否則本人會拒絕是次交易 凡棄單者將獲本店黑名單一席 本店支援支付寶 tap&go oe pay