Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

@happystar0707

5.0

(157)

Hong Kong   ∙   Joined 3y 23d

Verified

Very Responsive

天生鐘意買野,純粹個人愛好收藏品,幫佢地尋找新主人🤣🤣 注意⚠️無品的閒人請繞道,叫人影完一堆相又問完一大堆問題然後又失左蹤,唔要唔緊要啦都出句聲啦,呢D係做人的基本禮貌,本人是極之討厭這類閒人⋯⋯⚠️⚠️⚠️

Listings