Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

@greatkinhing

5.0

(64)

Hong Kong   ∙   Joined 2y 2m

Verified

Very Responsive

小弟係一個喜歡將嘢放上網賣嘅人,有些東西物品係某些人眼中可能係一文不值,但另一些人或者係塊寶,將唔同嘅嘢放上網賣,幫多些人尋找他心中的寶藏

Listings