Sell
Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

@goldgold68

5.0

(78)

Hong Kong   ∙   Joined 1y 10m

Verified

Very Responsive

面交: 請先按出價 通常油麻地/佐敦站星期一至五晚上六點半至七點半都可以 郵寄: 買家先付款後寄貨 買家支付郵費 順豐到付/郵局櫃位領件亦可 請買家承擔寄失風險🙏🏻 付款方法:payme/支付寶/轉數快/恆生銀行過數 #油尖旺街坊 #交收 #YauTsimMongGaifong 本店不設退貨/換貨 本店保留最終決定權利

Listings