Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

Girls Rm

@girls_rm

5.0

(161)

Hong Kong   ∙   Joined 4y 7m

Verified

Very Responsive

貨品多數自購入 有部份貨品需預訂 ✨如二手,會列明 💵匯豐交易 付款可約面交 MTR🚅 亦可選順豐到付或郵寄自付📦 (如包郵會列明) 落單後兩日未入當自動放棄 ✨非誠勿擾 無論要唔要都好 希望買家們都回應一下喔! 唔要係唔緊要的🤗 貨品不設退換 謝謝👭

Listings