Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

@funbb

5.0

(179)

Hong Kong   ∙   Joined 4y 6m

Verified

Not Responsive

太愛買嘢,所以大部分貨品都是穿過/用過 1-2次!有d甚至係100%全新! 可銀行入數,然後安排郵寄(但郵費另計) 也可面交,尖沙咀/銅鑼灣站 * 請在交易前提出任何疑問,貨物出門恕不退換,謝謝! No refund/exchange, thank you!

Listings