Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

Fani

@fani_fan

5.0

(169)

Hong Kong   ∙   Joined 2y 3m

Verified

Very Responsive

交收:$50以上 同好多女仔一樣,我有太多野 希望有朋友岩用啦😊 💯 正貨!全部野都係自己買 返工好忙,星期六先去到郵局 PayMe/恆生&中銀過數

Listings