Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

@fa_beauty

4.9

(96)

Hong Kong   ∙   Joined 4y 4m

Verified

Very Responsive

我實在太鍾意買野😝😝😝 支持正貨🙂大家放心購買🤗 💜接受郵寄 自付 <由買家承受風險> 💜兩天入數期限留貨,超過兩天不入會讓比下一位買家 💜貨品出門,不設退款/退換 👚我啲衫大部份都只係著過一兩次,有啲仲要全新未著過架,標題有標示 👚平賣比大家,為求有心人收留😊 👚影衫靚好高難度,因為唔夠光,但其實好新淨架☹️ ⚠️因爲好多人問價,賣既價錢平,但有時都會遇到客人棄單,所以我會簡客人最快的入數時間去出貨。(不得爭議)要買平野就要快手喇!🙂