Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

✨ 🌹hyde🌹✨

@elma_bb

5.0

(229)

Hong Kong   ∙   Joined 2y 2m

Verified

Mostly Responsive

本人賣嘅所有都係真貨!!!100%真貨!!!因為本身都唔鍾意用假嘢!!! 🔥最怕啲人假嘢當真嘅咁賣!!!我唔係好識分真定假,你賣A貨唔緊要,但係唔該你講清楚!!!🔥 有❤幫襯我一定會平比你,不過開價唔好咁過份!!!係嘅我情願唔做你生意!!!唔係掙你一百幾十開飯,只係唔想啲嘢擺喺度冇用好似好嘥咁...🙇🙇🙇Thankyou!!!💗