Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

@duansheli2000

4.9

(328)

Hong Kong   ∙   Joined 2y 10m

Verified

Very Responsive

❤️人生得意須盡歡 莫使金樽空對月❤️ ❤️早買早享受 遲買唔會平兩舊❤️ 本人賣嘅嘢貨真價實 價錢合理 每一件東西都是我的珍藏 無理壓價、話有興趣但之後沒有反應的活死人請移玉步到專門店購買吧! 此類極品買家本人一律不回覆! 購買前,請買家先閲以下條例: 🛑麻煩、完美主義者請移玉步 🛑非誠勿擾 , 無心買唔好send offer 🛑唔好壓完價、問完一大輪嘢又冇反應話要定唔要 🛑貨物出門,恕不退換 🛑如買方已清楚產品質素,但面交時棄單,需當場支付本人時間及車費HK $200

Listings