Sell
Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

@diliu2019

5.0

(88)

Hong Kong   ∙   Joined 3y 1m

Verified

Very Responsive

希望幫到大家 大家鍾意 我又有飯錢收入 希望可以減少浪費 大家互惠互利 產品全部都係低於原價 希望唔好瘋狂壓價 我只係一個還未有經濟能力的學生 貨品出門 恕不退換

Listings