Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

@daisy_candy

5.0

(166)

Hong Kong   ∙   Joined 4y 3m

Verified

Mostly Responsive

太鍾意買野🎁👜👠👒👗🕶💸 比家人投訴霸佔地方💃🏻 要清出空間🤷🏻‍♀️ 賣既👚有小部分💯全新 大部分二手2️⃣✋🏻(second hand) 啱就快d帶走佢地💵👜 猶豫就❌架喇 有標示⭕️包郵⭕️就包平郵 無就 ⭕️郵寄/順豐到付📬📦 ❌包郵費💸 🚫如有合理理由可相議價錢💰 🔨✔️如確認購買請盡快覆實交收地點🗺 如太耐無回覆當棄單❌ 謝絕放✈️ 因要湊住小朋友👩‍👧‍👦 如交收煩請盡量港鐵沿線🚆交收 謝謝🙇🏻‍♀️