Sell
Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

@cvcvx

5.0

(110)

Hong Kong   ∙   Joined 1y 5m

Verified

😝 天生購物狂🥇🏆💸🛒🛍👠👖👗 🌹《買多過著》希望可以同咁多位Sis分享我既愛物 😍 自在《清櫃》騰出空間再買買買😂 ✨ 最喜歡有禮貌既女仔😊 🛍 邊放邊買🤣 ❌ 不面交 不面交 不面交 🚪 貨物出門恕不退換、郵遞失誤買家承擔📬 🚧 完美主義者 請繞道

Listings