Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

@clickhereplz

5.0

(52)

Hong Kong   ∙   Joined 3y 9m

Verified

Very Responsive

主要荃灣線,九龍塘,大圍,石門,六日可香港站交收 如果你揸車嚟葵興會優先考慮 可等價用PS4 GAME 換我LIST內物品 可順豐, 另加$34運費, 先支付寶或轉數快付款

Listings