choyingchan

ChoYing

@choyingchan
Verified with
Joined Jul 2017
Hong Kong
5.0
29 Reviews
happyshopp99
Seller

happyshopp99 超好嘅買家! 準時! 愉快嘅交易! 秒覆 多謝!

2 months ago
5.0
happyshopp99
Seller

happyshopp99 超好嘅買家! 準時! 愉快嘅交易! 秒覆 多謝!

2 months ago
5.0
dangoleung
Seller

dangoleung 好有誠意,處理快好的買家👍🏻👍🏻

3 months ago
5.0
games_plus
Seller

games_plus 好買家。 爽快。秒回。當天已交收完成。 絕對推薦,交易順利。

4 months ago
5.0
kriskwokkk
Seller

kriskwokkk 超好嘅買家! 準時! 愉快嘅交易!

4 months ago
5.0