choifookyu

Choi

@choifookyu
Response Rate Icon非常大迴響
驗證方法-使用
加入 2018年7月
Hong Kong

評價

 20 0 1
benjamin_li_2017
賣家

benjamin_li_2017 Great buyer to deal with!

lingling7758
賣家

lingling7758 超好嘅買家! 準時! 愉快嘅交易! 多謝!

winnie810707
買家

winnie810707 超好嘅賣家! 愉快嘅交易!

拎多啲金幣
買多啲慳多啲!
當你購買以上產品時,你已接受我哋嘅服務條款