Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

@chibimarukko.store

5.0

(196)

Hong Kong   ∙   Joined 3y 11m

Verified

Mostly Responsive

C h i b i m a r u k k o . s t o r e 全新物品 | 二手物品 | 化妝及護膚品 | 衣服 | 卡通精品 | 雜貨 | - 買 家 須 知 - • 購買化妝品或皮膚護理產品,請清楚自己皮膚狀況是否適合才購買,若試用後感到不適,本店恕不負責 • 不設交換貨品及寄失退換 • 郵寄 - 平郵 | 順豐到付 | • 面交 - 西鐵沿線(紅磡至屯門) | • 轉帳 - 中銀ATM | 恆生 ATM | Payme | AlipayHK | FPS |

Listings