Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

@chantutu

5.0

(181)

Hong Kong   ∙   Joined 3y 4m

Verified

Very Responsive

純粹太多嘢要清櫃!唔等💰洗。 價格已經非常合理❌不議價不交換‼️ 二手物品👜👗👚👠🕶一定有毛粒或鈎缐或不完美⋯⋯ 💬有特殊問題地方會盡量告知大家📢,吹毛求疵者請去專櫃買新品🛍 新淨程度純屬個人意見參考,不合完美主義者。 人手量度,尺寸會有偏差,介意勿拍,不接受負評。貨物出門 恕不退換 ‼️ 全部寄順豐站到付📦不寄平郵以免寄失風險,價格三千以上才安排面交,介意免問‼️ No bargain & exchange.Send SF express courier to pay only.

Listings