chanchuncc

Chun

@chanchuncc
Response Rate Icon非常大迴響
驗證方法-使用
加入 2017年5月
Hong Kong

評價

 0 0 1
ngtom555
賣家

ngtom555 約好晒交收地方日期之後,玩潛水玩失蹤😡 山長水遠冒着大雨去到交收地點等足兩小時有多,用盡所有方法聯絡都係得唔到任何回應,最離譜係此人一直都保持在Carousel 線上 只能解釋此人純粹玩嘢,放飛機為樂,各位用戶請小心🤦🏻‍♂️

顯示全部

拎多啲金幣
買多啲慳多啲!
當你購買以上產品時,你已接受我哋嘅服務條款