chanchuncc

Chun

@chanchuncc
Response Rate IconVery responsive
Verified with
Joined May 2017
Hong Kong

Feedback

 0 0 1
ngtom555
Seller

ngtom555 約好晒交收地方日期之後,玩潛水玩失蹤😡 山長水遠冒着大雨去到交收地點等足兩小時有多,用盡所有方法聯絡都係得唔到任何回應,最離譜係此人一直都保持在Carousel 線上 只能解釋此人純粹玩嘢,放飛機為樂,各位用戶請小心🤦🏻‍♂️

All Displayed