Sell
Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

Chi Yee Cheung

@ccy7035

4.9

(36)

Hong Kong   ∙   Joined 2y 7m

Verified

所有貨品不設議價!所有貨品不設議價!所有貨品不設議價! 📌 大多數貨品都係全新,但係因為擺得太耐,所以包裝上會冇咁好睇,如閣下係完美主意者,勿拍! 🙅🏻 謝絕一切侮辱性嘅出價,及冇禮貌嘅查詢,一律被封鎖! ⏰ 面交,守時係人與人之間最基本嘅禮貌,等10分鐘已經係我嘅極限! 💰 不接受所有禮券及現金代用券,只接受現金、中國銀行入數、PayMe、TNG及香港支付寶付款。 💢為公平起見,貨品只會保留3天 🛍 順豐由買方到付($15up),風險由買方承擔 ❣️ 將心比心,非誠勿擾!

Listings