Sell
Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

Cc

@cctvc

5.0

(35)

Hong Kong   ∙   Joined 3y 6m

Verified

Very Responsive

一堆曾經很喜愛的東西 唔捨得丟掉 🎒👝👛👞💄👔👗👚 希望可以搵到有心人 識得欣賞 好好收留佢地喇 交收方邊 想大家盡量遷就😸 物品價格會因應車費作調整