Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

DOLL DOLL

@ccdoll

5.0

(278)

Hong Kong   ∙   Joined 4y 1m

Verified

Very Responsive

收藏❤割愛💔 觀塘站 牛頭角站 請自備環保袋🌳 留意!留意!留意! 諗清諗楚先好出價! 出價一經接受 唔要即當棄單 ! 會share去黑名單💀 貨物出門 恕不退換🙏 交收時麻煩check同問清楚🙋

Listings