Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

@carriechan0410

5.0

(3)

Hong Kong   ∙   Joined 2y 4m

Verified

Not Responsive

🤩🤩哈嚕!想搵💰💰搵我👧🏻🤩🤩 有誠意!有信心!熱衷!發錢寒!加入我地就係最岩既選擇👍🏻👍🏻👍🏻 無需經驗😝不限學歷🤪無限佣金🤤‼️ 投身地產行業,令你盡快搵大錢💰💵💰💵 有興趣?等錢洗?想搵大錢? 搵我Tel: +852-90925525

Listings