candy_leung57

Ting

@candy_leung57
Response Rate Icon非常大迴響
驗證方法-使用
加入 2017年1月
Hong Kong

評價

 161 0 0
oldtownbuddy
賣家

oldtownbuddy 愉快嘅交易!

luvmog
賣家

luvmog Thanks ;) 肯溝通的好買家

kimberlyww
賣家

kimberlyww 超好嘅買家! 準時! 愉快嘅交易! 多謝!

拎多啲金幣
買多啲慳多啲!
當你購買以上產品時,你已接受我哋嘅服務條款