Sell
Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

@callycally

5.0

(113)

Hong Kong   ∙   Joined 4y 1m

Verified

Mostly Responsive

1. 郵寄 (會拍片供證明) (所有貨品未計郵資) 2. 面交 (主要荃灣線&東涌線 其他可議) ($10以下只限美孚/葵興) 3. 順豐到付 4. 購買兩件或以上提供折扣優惠 👇🏻唔係歧視 係店主遇過太多棄單要保障自己👇🏻 🌟有劣評者如面交需先過三分一數🌟 🌟no english🌟

Listings