Sell
Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

@bluesy_girl87

5.0

(59)

Hong Kong   ∙   Joined 2y 8m

Verified

Mostly Responsive

賣下之前手多多買嘅嘢 又買下人地唔要嘅嘢😎 有時去下旅行 台灣 韓國 日本 歐洲🗺✈️ 做下代購 過下購物癮🙈💄👛🛍💰 面交主要係沙田 東涌 尖沙咀 ‼️留貨最多留3-5日‼️ 💵恒生/滙豐過數💵 ⚠️貨品出門 不設退款及退換⚠️ ⚠️No Refund & Exchange for sold items⚠️ ✋🏼非誠勿擾🙎🏻🙎🏻‍♂️✋🏼 ‼️無理講價 一律不回‼️

Listings