Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

Kennis Chan

@anime.stuffs

4.7

(5)

Hong Kong   ∙   Joined 2y 9m

Verified

Very Responsive

(基於本人是學生 可面交時間不定🙇🏻‍♀️) 可面交地方: - 西鐵站 屯門至元朗 - 屯門内輕鐵站 - 天水圍内輕鐵站 *天水圍範圍内免費 其餘視情況而定 車費$5~10 最少買夠60蚊🔜 嚴禁棄單🧤 郵寄/面交/支付寶 (冇得入數 寄錢) 要錢唔要貨🧤

Listings