Sell
Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

@akac.shop

5.0

(169)

Hong Kong   ∙   Joined 3y 5m

Verified

Very Responsive

已售出過300件貨品🙌🏻 售賣二手衣物 全新或九成新 有好多買返尼最後著一兩次😹 亦會出售其他雜貨精品化妝品等 $100或以下限郵 郵費自付 先交收者得 壓價/唔應機者block 店主住離島就唔到交收請郵寄 不設退換🙏🏻歡迎查詢😽 問完要唔要都麻煩講聲我知🙏🏻 /no exchange /no exchange /no exchange

Listings