Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

@ahmiahbcc

5.0

(344)

Hong Kong   ∙   Joined 4y 1m

Verified

Very Responsive

🍀🌸Vintage的價格是按品牌、質地、成色來釐定的。在日本、歐美,好多追求個性的年青人都係Vintage Fans .本店所有Scarf都係Vintage,100%Real! No Packing !絕大多數只得一條,而且有90%New. 有懷疑不建議買以免誤會。二手貨品可能會有些微瑕疵、氣味,完美主義者免問! 醃尖麻煩友招呼唔起,唔該閃開! 😎請盡量用中文溝通,英文冇咁傳神。貨物金額低於$700不設面交,運費一律SF到付。接受PayMe, P2P.🍀🌸 (推廣期間,優惠不可重疊)

Listings