Sell
Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

@2019dser.sellbook

No ratings yet

Hong Kong   ∙   Joined 2y 13d

Verified

我係2019 dser,過左個dse緊係想放書。啲notes都好新淨,所以唔想嘥左佢。其實啲應試技巧黎黎去去都係嗰啲,所以唔洗驚自己唔啱用架。 . 有意可以message我😛 地點方面除左天水圍站,**西鐵綫都得架**☺️

Listings